Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP DIDIER VAN MAELE

Ondernemingsgegevens

Didier Van Maele
Didier Van Maele Fine Wines and Spirits Zuidlaan 93 – 8370 Blankenberge info@didiervanmaele.be 0032474482463
BE 0672.347.679
HRB 93991

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Didier Van Maele Fine Wines and Spirits, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Zuidlaan 93 – 8370 Blankenberge, BTW BE 0672.347.679, HRB 93991, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Didier Van Maele Fine Wines and Spirits moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Didier Van Maele aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Leveringen regio Blankenberge vanaf 50€ gratis. Alle andere kosten i.v.m. leveringen buiten deze regio zullen telkens vermeld worden op de webshop.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Didier Van Maele Fine Wines and Spirits niet. Didier Van Maele Fine Wines and Spirits is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Didier Van Maele Fine Wines and Spirits is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Didier Van Maele.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Didier Van Maele Fine Wines and Spirits. Didier Van Maele Fine Wines and Spirits kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Producten selecteren en aanklikken in winkelmand. Winkelmand bekijken.
Doorgaan naar afrekenen.
Kies een betalingswijze.

Algemene voorwaarden aanklikken. Bestelling Plaatsen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE51 0682 5136 9362

Didier Van Maele Fine Wines and Spirits is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Gratis levering in Blankenberge bij aankoop van minimum € 50.

Voor leveringen buiten Blankenberge zullen extra kosten worden aangerekend, deze zullen vermeld worden op onze webshop.

De levering wordt persoonlijk door Didier Van Maele Fine Wines and Spirits aan huis geleverd. Daar Didier Van Maele Fine Wines and Spirits persoonlijk alle goederen heeft klaar gezet voor levering, kan er verder geen discussie zijn over de afgeleverde goederen. En kunnen deze niet terug bezorgt worden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Wanneer U een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, terugbezorgen aan Didier Van Maele Fine Wines and Spirits Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 60 dagen na aankoop van de wijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Didier Van Maele Fine Wines and Spirits.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Didier Van Maele Fine Wines and Spirits.

Alle aangekochte goederen worden niet terug genomen.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Didier Van Maele Fine Wines and Spirits beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Didier Van Maele Fine Wines and Spirits zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Didier Van Maele Fine Wines and Spirits respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Didier Van Maele Fine Wines and Spirits – Zuidlaan 93 te 8370 Blankenberge – info@didiervanmaele.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Didier Van Maele Fine Wines and Spirits heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Didier Van Maele Fine Wines and Spirits houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Vragen over deze privacy statement, kan u ons contacteren op: info@didiervanmaele.be

Artikel 10: Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Didier Van Maele Fine Wines and Spirits om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Didier Van Maele Fine Wines and Spirits. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank Gent met afdeling Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.